Przeciwpożarowe

Nasza firma posiada wszelkiego rodzaju uprawnienia PPOŻ począwszy od projektu przez instalację, testy
aż po odbiór końcowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji.
Przeprowadzamy również okresowe przeglądy oraz służymy serwisem w razie awarii.
W ramach naszych systemów oferujemy:

 • instalacje hydrantowe
 • oświetlenie ewakuacyjne
 • instalacje oddymiana
 • instalacje wykrywania dymu i temperatury
 • instalacje gaszenia mgłą wodną
 • zabezpieczenia przejść instalacyjnych ognioochronne
 • instalacje gaszenia gazami obojetnymi
 • zabezpieczenia konstrukcji metalowych
 • dzrzwi i okna przeciwpożarowe
 • bramy przeciwpożarowe
 • przyciski ręcznego ostrzegania pożarowego
 • instalacje tryskaczowe
 • instalacje zraszaczowe
 • centralne systemy zarządzania

  W celu przedstawienia Państwu oferty prosimy o kontakt